20

?
 

?
 

?
 

?
 
21

Anders (th.)
med sine brødre

Karl og Signe (Anders
bror og svigerinde)

Anders
 

Hansine