1
Hans Hansen (1804-1875)
(Hansines farfar)

Samme fotoserie som på side 18b
Datering: ?
Fotograf: Atelier for Fotografi